Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Özeleştiri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Kısaca: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik:

"Bizim yanlışlarımızın sonuçları yalnız bizi ilgilendirir olarak kaldıkça öz eleştirimiz güzel karşılanabilir."- M. C. Anday

Özeleştiri Nedir ? (Detay) :
Özeleştiri, özün, nefsin, insanın kendisini eleştirmesidir; duygu, inanç, düşünce ve davranışlarını belli bir gerçeklik ve değerler tablosu/şablonu içine yerleştirerek test etmesi, denemesi ve değerlendirmesidir. Bunu, birey yaptığı gibi gurup, cemâat, millet, kültür ve medeniyet de yapabilir, yapmalıdır. Son günlerde İslâm adına yapılan, yapıldığı söylenen bazı kötü şeyler karşısında İslâmî kesimin duygu ve düşüncelerini ortaya koyması kendilerini bu kesimin dışında görenlerce farklı şekillerde değerlendirildi. Birçok köşe yazarı bunun şimdiye kadar yapılmadığını, yapılmamasının bir kusur olduğunu, yanlışı savunmakla bir yere varılamayacağını, bu gelişmenin iyi bir başlangıç olduğunu ifade ettiler.
Yeterince olup olmadığı bir yana başlangıçtan bugüne müslümanlar fert ve ümmet olarak kendilerini eleştirmişlerdir. İlk halifeler kendilerini seçenlerden bunu istemişler, zaman içinde meydana gelen dînî guruplar birbirlerini kıyasıya eleştirmişler, mücedditler kitaptaki (doğru, gerçek, sahih) İslâm ile yaşanan İslâm arasındaki tutarsızlığı açık ve etkileyici ifadelerle dile getirmişler ve farkın kapanması, toplumun gerçek İslâm'a dönmesi için gayret sarfetmişlerdir. Tasavvuf mensupları özellikle ferdin kendini devamlı denetlemesini (murâkâbe), hesaba çekmesini, yapıp ettiklerini sorgulanasını (muhasebe) istemişler; meselâ Gazzalî'nin meşhûr İhyâ isimli kitabının bir bölümü bu konuya ayrılmıştır. M. Akif, "Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile" derken, İkbâl "İslâmda kusur yok iyi incele-Kusur müslümanda sen onu ele" beytini yazarken özeleştiri yapmaktadırlar. Cemâatlerin ve tarîkatlerin her birinin özeleştiri yapması, aslında mümkün olmakla beraber bugünkü yapıları bakımından imkânsız gibidir; ancak bunların da birbirlerini devamlı eleştirdiklerini biliyoruz. İslâmî kimlikleri ön plânda olan kimselerin kurdukları partiler yine böyle olan müslümanlar tarafından devamlı eleştirilmiştir. Son zamanlarda sayıları hızla artmış bulunan çok ortaklı holdinglerin MÜSİAD tarafından masaya yatırılması, takibe alınması ilgi çekici bir özeleştiridir (Yörünge Dergisi'nin 17-23 Ocak sayısına bak.). Evet müslümanlar bunu yapmışlardır; çünkü dinleri onlara bunu buyurmaktadır:

İyiyi teşvik ve emretmek, kötüyü engellemek İslâmî bir ilkedir. Bu ilke özeleştiri yapılmadan uygulanamaz.
"Siz kendi kendinizi tezkiye edip temize çıkarmayın; Allah, kimin kötülüklerden uzak yaşadığını daha iyi bilmektedir" (Necm: 53/32);
Şeytana bahane bulanlara karşı onun dilinden : "Beni kınayıp suçlamayın, kusuru kendinizde arayın" (İbrahim: 14/22)
"Kendini kınayan nefse yemin ederim" buyurulmuştur.

Müslümanlar arasında özeleştirinin çok yaygın ve etkili olmaması bir dînî ve ahlâkî kusurdur; bunun giderilmesi ise sağlıklı bir din ve ahlâk eğitimi ile mümkün olabilir.

Olanı kadar özeleştirinin başkalarının kulağına gitmemesi, hattâ bazan onlardan gizli yapılmasının sebebi güvensizliktir. Aslında eğer varsa özeleştiri kusuru başkalarında da vardır ve onlar da -yapıyorlarsa- eleştiriyi kapalı kapılar arkasında yapmaktadırlar. "Gizlemenin sebebi güvensizliktir" dedik, evet iki taraf da bunun aleyhlerinde bir koz, bir delîl olarak kullanılmasından korkuyorlar. Özeleştiri toplumda bir erdem olarak kabûl edilir ve bunu yapanların aleyhinde kullanılmazsa teşvik görür.

Özeleştiri ile ilgili bir başka problem de gerçeklik ve değer tabloları arasındaki farktır. Bilim ve değer anlayışları biribirinden farklı olan fert ve gurupların eleştiri ile ulaşacakları sonuç ve değerlendirme de birbirinden farklı olacaktır. Özeleştiri konusunda bu gerçeğin de gözden uzak tutulmaması gerekir.


Özeleştiri Resimleri

 • 5
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 9 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Özeleştiri Sunumları

 • 4
  Önizleme: 8 ay önce

  Eleştiri ve Özeeleştiri Cümleleri (Slayt-PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ELEŞTİRİ CÜMLELERİÖrnekKonuları açık ve anlaşılır bir dille ele almış.Hakem, son maçı çok iyi yönetti.Yukarıdaki cümlelerde hoşa giden yönler belirtildiğinden olumlu eleştiri yapılmıştır.Bir yapıtın, bir insanın veya bir durumun doğru ya da yanlış yönlerini belirten cümlelerdir. Eleştiri, olumlu eleştiri ve olumsuz eleştiri olmak üzere ikiye ayrılır.

  2. Sayfa
  Bu firmanın ürünleri eskisi kadar kaliteli değil.Kimi öyküleri, öykü olmaktan çok köşe yazısıdır.Yukarıdaki cümlelerde de hoşa gitmeyen, eksik görülen yönler belirtildiğinden olumsuz eleştiri yapılmıştır.

  3. Sayfa
  ÖZ ELEŞTİRİ CÜMLELERİÖrnekZamanı iyi kullanmadığım için sınavda başarısız oldum.On dört yaşına geldim ama hâlâ güzel yazmayı öğrenemedim.Düşünmeden konuşarak arkadaşımın kalbini kırdım.Bir kişinin kendi davranışları üzerinde yürüttüğü yargıları içeren cümlelerdir.

 • 3
  Önizleme: 8 ay önce

  Öz-eleştiri ve Mutluluk PDF

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Pdf içeriği şu an görüntülenemiyor. İndir butonuna basıp indiriniz.

Özeleştiri Videoları

 • 3
  8 ay önce

  Öz Eleştiri Cümleleri ve Açıklamalı Örnek Cümleler en somut anlatımla burada.

Özeleştiri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Özeleştiri Ek Bilgileri

 • 0
  9 ay önce

  ÖZ ELEŞTİRİ
   
  Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. "Otokritik" olarak da adlandırılır. Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç şeklinde oluşup şekil ve anlam bakımından da olumsuzluk içerirler.
   
  Öz Eleştiri ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler
   
  Örnek 1

  Büyüklerimin sözlerine kulak asmadığımdan başımı taşlara vuruyorum.
   
  Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri dendiğini söylemiştik. Bu cümleye de baktığımız zaman kişinin kendi kendisini eleştirdiği görülmektedir. Öz eleştiri cümlelerinde "keşke yapmasaydım" anlamı vardır. Yani sonuçta pişmanlık söz konusudur. Cümle bir olumsuzluğu içermektedir. Bu cümlede de bu özellikler söz konusu olduğundan cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

  Örnek 2

  Ders dinleme esnasında söylenenlere dikkat etmediğim konuları anlayamıyorum.
   
  Cümlede otokritik söz konusudur. Öz eleştiri cümleleri mutlaka kişinin kendisini eleştirmesi ile ilgilidir. Bu cümlede de konuları anlayamamasını kendisinden kaynaklanan bir nedene bağlıyor. Cümle neden-sonuç cümlesi şeklinde oluşmuştur. Cümlede bir öz eleştiri olduğu için cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

  Örnek 3

  Sınavda zamanlama hatası yaptığım için başarısız oldum.
  Cümlede bir kişinin kendi davranışları üzerinde bir yargısı söz konusudur. Cümleden bir pişmanlık sezilmektedir. Öz eleştiri ifadesinin olduğu yer "zamanlama hatası" sonuç "başarısız olma" söz öbeğidir. Dolayısıyla cümle öz eleştiri cümleleri arasında değerlendirilir.

  Örnek 4

  Annemin kalbini, iyice düşünmeden konuştuğum için kırmışımdır.

  Yukarıdaki cümle; neden-sonuç ilişkisi olan bir öz eleştiri cümlesidir. "İyice düşünememek" neden; "annesinin kalbinin kırılması" sonuçtur. Cümlede aynı zamanda bir pişmanlık söz konusudur. Dolayısıyla cümle öz eleştiri cümleleri arasında yer alır.

  Örnek 5

  Gelecek nesillere temiz bir miras bırakmayacağımız için tarih bizi affetmeyecek.

  Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. "Otokritik" olarak da adlandırılır. Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşur. Bu cümlede de kişilerin kendilerine yönelik olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle de bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde değerlendirilir. 

  Örnek 6
  Derste ilgili ilgisiz her soruya  cevap vermeye çalıştığım için öğretmenimin gözünden düştüm.
   
  Cümlede kişinin kendisine yönelik olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle, aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşmuştur. "Öğretmenin gözünden düşmek" sonuç; "alakalı alakasız her soruya cevap vermeye çalışmak" neden kısmını oluşturur. Cümle bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde değerlendirilir.

  Örnek 7

  Öğretmenimin anlattıklarını not almadığım için konuyu anlayamamışım.

  Cümle, neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşan bir öz eleştiri cümlesidir. Cümlede bir pişmanlık dolayısıyla kendi davranışlarına getirdiği olumsuz bir eleştiri söz konusudur. Cümle böylelikle öz eleştiri cümleleri arasında  değerlendirilir.

  Örnek 8

  Bizler dinimizi iyi yaşamadığımız için kişilere kötü örnek oluyoruz.

  Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. Bu cümlede de kişinin kendisine olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde oluşmuştur. Cümle de bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

  Örnek 9

  Necip Fazıl'ı hayattayken anlamak için hiçbir çaba sarf etmedik.


  Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşur. Bu cümleler şekil ve anlam bakımından olumsuzluk içerir. Bu cümleye de baktığımız zaman "-me, -ma" olumsuzluk ekini görürüz. Cümle bu özellikleriyle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

  Örnek 10

  Görevimi layıkıyla yerine getirmediğim için belalar yakamı bırakmıyor. 

  Cümlede kişinin kendisine yönelik olumsuz bir eleştirisi göze çarpmaktadır. Cümle; aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde oluşmuştur. Şekil ve anlam bakımından olumsuzluk içeren cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)